Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

SIKB0101 (Inclusief Metingen) versie 14.3 gepubliceerd

Op 26 juni j.l. heeft het CCvD Datastandaarden SIKB0101 versie 14.3 vastgesteld. Alle wijzigingen zijn inmiddels verwerkt en gepubliceerd op de website van SIKB.

De nieuwe versie van de datastandaard bevat enkele kleine uitbreidingen ten behoeve van de BRO (Grondwaterkwaliteit) en de centrale toetsservice BoToVa. De registratie van X-Y coördinaten conform WGS84 en ETRS89 zijn in lijn gebracht met internationale standaarden. Tevens bevat de nieuwe versie een update van de domeintabellen in het onderdeel Metingen zodat u ook de nieuwste chemische stoffen kunt uitwisselen. Voor de nieuwe versie geldt een overgangstermijn tot 1 oktober 2020. Voor een foutloze uitwisseling van uw bodemdata adviseert SIKB altijd de laatste versie van de standaard te gebruiken. Vraag hiernaar bij uw softwareleverancier.

De nieuwste versie van SIKB0101 inclusief het overzicht van de wijzigingen in versie 14.3.0 vindt u hier.