Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Richtlijn Brandputten geactualiseerd, reacties op ontwerp zijn welkom!

Bij de bestrijding van een brand wordt steeds vaker grondwater gebruikt, dat door middel van geboorde brandputten opgepompt wordt. Het is van essentieel belang dat terreineigenaren en brandweerkorpsen kunnen vertrouwen op een juiste werking en voldoende aanvoercapaciteit van deze geboorde brandputten. Daarnaast moeten deze zodanig worden ontworpen, aangelegd en onderhouden dat schade aan het bodem- en watersysteem wordt voorkomen. Om dit te waarborgen, werkt SIKB samen met de sector aan kwaliteitsborging op dit thema.

De huidige ‘Richtlijn voor de aanleg en installatie van brandputten’ (2007) is verouderd. SIKB schrijft daarom aan een actualisatie. De ontwerpversie 2.0 van ‘Richtlijn 2200 Ontwerp, realisatie en oplevering, beheer en onderhoud brandputten’ is nu beschikbaar. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige versie vindt u op deze pagina. Een begeleidingscommissie met onder andere Brandweer Nederland, Bouwend Nederland, Unie van Waterschappen, VEWIN en leveranciers van onderdelen van brandputten heeft het opstellen inhoudelijk begeleid.

Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft de ontwerpversie van de nieuwe Richtlijn Brandputten op 10 december 2020 vrijgegeven voor een openbare reactieronde. SIKB nodigt alle belanghebbende partijen uit om te reageren op het ontwerp. De begeleidingscommissie zal uw reactie vervolgens meewegen in de definitieve versie. Op deze pagina vindt u de ontwerpversie, een overzicht met de belangrijkste wijzigingen en het formulier waarmee u uw reactie kunt indienen. Uw reactie op de ontwerprichtlijn is welkom t/m maandag 8 februari 2021. Wij willen u vragen uw reacties en eventuele vragen te sturen naar het SIKB-programmabureau via info@sikb.nl.