Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Nieuwe versie examenreglement DIBV van kracht

Op 4 juni 2020 heeft het Accreditatiecollege Bodembescherming ingestemd met versie 2.0 van het Examenreglement “Bewijs van vakbekwaamheid Deskundig Inspecteur Bodembeschermende Voorzieningen” (DIBV). De belangrijkste wijzigingen betreffen tekstuele en procedurele zaken, zoals het strakker formuleren van passages over het omgaan met een bezwaar of klacht en het verbeteren van de algemene leesbaarheid van het document. Daarnaast is de mogelijkheid opgenomen om het inspectierapport per praktijkexamen eenmalig te kunnen herkansen expliciet. Ten slotte is opgenomen dat er voor kandidaten die in het bezit zijn van een diploma volgens de CUR/PBV-aanbeveling 44 een verkort basisexamen AS SIKB 6700 beschikbaar is. De wijzigingen hebben geen invloed op de inhoud van het examen. Het Examenreglement is vastgesteld in overeenstemming met de eisen als genoemd in AS SIKB 6700. Het nieuwe reglement is van kracht met ingang van 5 juni 2020 en is te vinden op de website van de BodemBreedAcademie.

Achtergrondinformatie examen DIBV
Het examen DIBV bestaat uit een basisexamen op grond van inspectierichtlijn AS SIKB 6700 in combinatie met één of meerdere protocollen. Deze specialisaties zijn:
• Protocol 6701 – Visuele inspectie
• Protocol 6702 – Geo-elektrische meting
• Protocol 6703 – Hydrologische meting
• Protocol 6704 – Luchttestsystemen
• Protocol 6711 – Visuele inspectie en controle minerale lagen

Desgewenst kan de kandidaat op een later moment kiezen voor een examen op een aanvullend protocol (specialisatie). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de BodemBreedAcademie.