Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Nieuwe verbeterde versie interferentie tool gesloten bodemenergiesystemen (ITGBES) beschikbaar

Voorafgaand aan het plaatsen van een nieuw gesloten bodemenergiesysteem moet de initiatiefnemer een interferentietoets doen. Sinds november 2019 is daarvoor de ITGBES beschikbaar. Er is nu een nieuwe versie van de ITGBES beschikbaar. In de nieuwe versie is het toepassingsbereik vergroot tot kleine systemen met een netto specifieke warmteonttrekking van 240 kWh/m/j. De nieuwe versie van de ITGBES kunt u vanaf nu hier downloaden.

Met ITGBES wordt getoetst of het nieuwe systeem of de nieuwe systemen en bestaande gesloten systemen in de omgeving elkaar op termijn nadelig beïnvloeden. De initiatiefnemer moet de interferentietoets bij de melding van nieuwe gesloten bodemenergiesystemen voegen, zodat het bevoegd gezag de toets kan beoordelen.

De rekentool is vanaf nu bruikbaar voor ontwerpende bedrijven en bevoegde gezagen. Lees voor gebruik van de ITGBES de handleiding ITGBES om te beoordelen of de tool bruikbaar is in uw situatie, en om na te gaan welke gegevens u dient in te voeren.

De rekentool en de handleiding voor gebruik van de rekentool vindt u op de website van SIKB. Kies hiervoor op de SIKB-website ‘Richtlijnen en protocollen’ / ‘Richtlijn 8200 Bevoegd gezag taken Bodemenergie’. Hier kunt u ook de rapportage vinden van het onderzoek naar de validatie en evaluatie van de methode, dat in 2019 is uitgevoerd.

Wijziging BUM en HUM Bodemenergie voor gemeentelijke taken
Binnenkort zal in Bijlage 2 van de BUM en HUM Bodemenergie voor gemeentelijke taken de handmatige ‘nomogrammen-methode’ vervangen worden door de ITGBES. Daarbij worden ook enkele inhoudelijke aanpassingen in de methode doorgevoerd naar aanleiding van de uitkomsten van het in 2019 uitgevoerde validatie- en evaluatie-onderzoek.

Tot de publicatie van de nieuwe versie 2.4 van de BUM-HUM Bodemenergie deel 2, kunt u nog gebruik maken van de procedure in de huidige versie 2.3 van de BUM-HUM, in combinatie met de ITGBES of de nomogrammen uit BUH-HUM Bodemenergie Bijlage 2. Bij gebruik van de ITGBES ontstaat geen onderschatting van de temperatuureffecten.

Naar verwachting zal de aangepaste versie van de BUM en HUM Bodemenergiesystemen voor gemeentelijke taken in maart 2020 worden vastgesteld.

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met SIKB via info@sikb.nl.