Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Nieuwe KNA leidraden periode Romeinse tijd - middeleeuwen en nieuwe tijd vrijgegeven voor een openbare reactieronde

Om het verzamelen en registreren van anorganische archeologische vondsten te uniformeren, is de Leidraad Anorganisch Vondstmateriaal opgesteld. De leidraad bestaat uit verschillende deelleidraden die een bepaalde periode of vondstcategorie behandelen. Eerder is in deze reeks bijvoorbeeld de leidraad voor handgevormd aardewerk uit de prehistorie verschenen. De leidraad voorziet in de behoefte aan inhoudelijke verdieping en een betere ontsluiting van gegevens.

Het CCvD Archeologie heeft het ontwerp van de nieuwe KNA Leidraden voor de periode Romeinse tijd, middeleeuwen en nieuwe tijd eind 2019 vastgesteld. Deze leidraden zijn nu gepubliceerd voor een openbare reactieronde. Met de nieuwe leidraden wordt actuele kennis over deze materiaalcategorie ontsloten en daarmee een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van het onderzoek.

Het ontbreken van een algemeen aanvaarde standaard voor de beschrijving en analyse van aardewerk uit de Romeinse tijd, middeleeuwen, nieuwe en nieuwste tijd, maakte onderzoeken in de afgelopen decennia niet altijd goed onderling vergelijkbaar. Bij hedendaags onderzoek kan met deze leidraad als hulpmiddel daarin verandering worden gebracht. Door de analyse van aardewerk gerichter uit te voeren, in relatie tot de onderzoeksvragen, kan een gegevensbestand worden gecreëerd dat ook voor (toekomstig) vergelijkend en synthetiserend onderzoek geschikt is.

Deze leidraad is niet alleen een hulpmiddel bij de behandeling en beschrijving van aardewerk voor (aankomend) KNA specialisten, maar biedt ook:

  • een handreiking voor het opstellen van onderzoeksvragen (deel 1) en het maken van selecties in de ontwerp- en evaluatiefase van het onderzoek (deel 2);
  • een overzicht van bruikbare analysemethoden en suggesties voor een adequate toepassing van specifieke methoden (deel 1, deel 2 en deel 3);
  • een overzicht van de aard van het aardewerk uit Romeinse tijd in Nederland, waarbij wordt uitgegaan van standaardpublicaties (deel 3);
  • een handreiking voor de analyse en interpretatie van verschillende complextypen en een overzicht van ‘best practices’ (deel 2 en deel 3).

De tekst van de leidraden is ingedeeld per doelgroep (PvE opsteller, (Senior) KNA Archeoloog en (aankomend) Materiaalspecialist. Hiermee beogen de auteurs de praktische bruikbaarheid van de leidraad in relatie tot de KNA te verhogen.

Het CCvD Archeologie nodigt u uit om te reageren op het ontwerp van de leidraden.

U kunt tot en met 20 mei 2020 op een eenvoudige wijze reageren met behulp van een reactieformulier.
U kunt via deze link het ontwerp van de nieuwe KNA leidraden downloaden.