Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

NEN en SIKB ontwikkelen nieuwe norm voor bodembeschrijving

NEN en SIKB werken samen aan een nieuwe Nederlandse norm voor bodembeschrijving en de koppeling hiervan aan de SIKB-protocollen. Een nationale norm en een goede afstemming daarvan op de richtlijnen voor monsterneming, veldwerk en mechanisch boren is nodig om in het veld hiermee ook effectief te kunnen werken.

Een groep samengesteld uit de leden van de achterban van SIKB en een taakgroep van NEN zal de norm schrijven. Hierdoor is de afstemming tussen NEN-normen en SIKB-protocollen gewaarborgd. Tevens wordt de nieuwe nationale norm door deze samenwerking uitermate breed gedragen.

Nederlandse norm bij ISO 25177
Aanleiding is de nationale implementatie van ISO 25177 ‘Soil quality - Field soil description’. Deze internationale norm met toepassing op het gebied van milieu, bodemkunde, landbouw en voedsel, is in Nederland gepubliceerd als NEN-EN-ISO. Aan de hand van Nederlandse input zijn in deze internationale norm al keuzes ingebouwd om beter aan te sluiten bij de Nederlandse kennis en praktijk. NEN, dat de technische en internationale inbreng verzorgt, en SIKB, verantwoordelijk voor de aansluiting tussen praktijk, data uitwisseling en regelgeving, zorgen er nu samen voor dat de Nederlandse uitvoeringspraktijk deze norm ook effectief kan toepassen.

De nationale norm voor bodembeschrijving zal daarnaast gebaseerd worden op verschillende documenten zoals:

  • NEN 5706:2003 ‘Richtlijnen voor de beschrijving van zintuiglijke waarnemingen tijdens de uitvoering van milieukundig bodemonderzoek’;
  • de ingetrokken NEN 5104:1989/C1:1990 ‘Geotechniek - Classificatie van onverharde grondmonsters’;
  • ISO 14688 ‘Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en classificatie van grond’.

Waar mogelijk wordt ook zoveel mogelijk de samenwerking met de basisregistratie ondergrond (BRO) gezocht.

Meer informatie
Voor deelname aan de groep en/of informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Paul Folten (consultant): telefoon 015-2690570 of e-mail mm@nen.nl