Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Leidraad voor onderzoek van gebouwplattegronden van rurale agrarische nederzettingen

Om vindplaatsen onderling beter vergelijkbaar te maken, niet alleen in tijd en ruimte, maar ook tussen verschillende opgravende instanties, is het nodig om archeologisch nederzettingsonderzoek vraaggestuurd en thematisch uit te voeren. Bij voorkeur gebeurt dit op een gestandaardiseerde manier, met ruimte voor variatie. Een nieuwe KNA-Leidraad daarvoor is vrijgegeven voor een openbare reactieronde.

De mens centraal
Vanaf 2018 is door een auteurscollectief gewerkt aan het ontwikkelen van deze nieuwe KNA- Leidraad. Dankzij deze leidraad kan meer informatie uit deze rijke dataset gehaald worden. Met de nieuwe leidraad wordt actuele kennis ontsloten, waarmee deze kan bijdragen aan de kwaliteit van het archeologisch onderzoek.
Deze leidraad stimuleert het doen van vraaggestuurd onderzoek, op een inspirerende wijze en door de mens centraal te stellen. Door verschillende voorbeelden van gericht onderzoek kort toe te lichten in casestudy’s, biedt de leidraad ook praktische handreikingen voor alle fasen in het proces van een archeologisch onderzoek. De leidraad is dan ook primair bedoeld voor schrijvers van Programma's van Eisen en KNA-archeologen, die bij bedrijven of bij gemeentes werkzaam zijn. Daarnaast kan deze interessant zijn voor vrijwilligers in de archeologie, opdrachtgevers en studenten archeologie.

Openbare reactieronde
Het CCvD Archeologie heeft het ontwerp van deze nieuwe KNA Leidraad in september vastgesteld. Deze leidraad is nu gepubliceerd voor een openbare reactieronde.

Het CCvD Archeologie nodigt u uit om te reageren op het ontwerp van de leidraad
U kunt tot en met 25 november 2020 op een eenvoudige wijze reageren met behulp van een reactieformulier.

U kunt via deze link het ontwerp van de nieuwe KNA leidraad en het reactieformulier downloaden