Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Impressie bijeenkomst Platform Bronbemalen 'Voorkomen van visuele verontreiniging bij bemalingen – Ernst en mogelijkheden'

Elke dag wordt grondwater onttrokken uit de ondergrond zodat ondergrondse bouwwerkzaamheden in een droge put kunnen worden uitgevoerd. De komende jaren zullen naar verwachting meer ondergrondse werkzaamheden plaatsvinden. Denk aan de aanleg van warmtenetten en bodemenergie-systemen in het kader van de energietransitie en de uitrol van 5G (digitale transformatie).

Op donderdag 23 januari jl. organiseerde SIKB in samenwerking met de vakgroep Ondergronds Netwerken en Grondwaterbeheer (Bouwend Nederland) en Lexman Advocaten een bijeenkomst van het Platform Bronbemalen.

Klik hier voor de presentaties van deze bijeenkomt en een korte impressie.