Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

CCvD Archeologie maakt uitstel verlenging registratie mogelijk

Het CCvD Archeologie heeft op 10 juni jl. ingestemd met het voorstel van SIKB om de termijn voor verlenging van de registratie op te rekken. Overmacht door corona is daarvoor de reden, onderbouwd door besprekingen met de certificerende- en toetsende instellingen, een verzoek van de VOiA en een gehouden enquête onder alle registerarcheologen en specialisten.

Het CCvD heeft besloten dat:

  • Een actor elk van zijn of haar actorstatussen die verlengd moeten worden in de periode 1 oktober 2020 – 30 september 2022 met een periode van negen maanden mag verlengen, op grond van overmacht als gevolg van de corona-maatregelen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de actor aantonen dat hij / zij op de datum van de oorspronkelijke verlenging tenminste 75 procent van de benodigde punten heeft gerealiseerd.
  • Een actor elk van zijn of haar actorstatussen die verlengd moeten worden in de periode 1 oktober 2022 – 30 september 2024 met een periode van zes maanden mag verlengen, op grond van overmacht als gevolg van de corona-maatregelen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de actor aantonen dat hij / zij op de datum van de oorspronkelijke verlenging tenminste 85 procent van de benodigde punten heeft gerealiseerd.

Klik hier voor het document met aanvullende regels omtrent registratie.