Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Bestuur SIKB versterkt met twee nieuwe leden

Het Bestuur van SIKB is uitgebreid met Menno Smits, namens de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer en Jan van Weperen, namens de Unie van Waterschappen.

Jan van Weperen en Menno Smits - eigen foto's

Kwaliteit van de dienstverlening
Menno Smits is recent verkozen in het bestuur van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB), dat hij in het SIKB-bestuur vertegenwoordigt. VKB is de vereniging van bodemadvies- en onderzoeksbureaus die tot doel heeft de kwaliteit van de dienstverlening op het gebied van bodem en ondergrond te borgen en te verbeteren. Hiermee levert de VKB een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van de SIKB.
Smits is al ruim 35 jaar werkzaam in het werkveld bodemonderzoek, bodemadvies en bodemsanering. Eerst bij de gemeente Amsterdam en later bij het Ingenieursbureau Oranjewoud, het huidige Antea Group. Hiermee heeft hij een goed beeld van het werkveld en weet wat er speelt bij de verschillende actoren die betrokken zijn. ‘Kwaliteit’, zegt Smits, ‘vind ik erg belangrijk en ik hoop dat ik met mijn kennis en ervaring een steentje kan bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de sector en het anticiperen op de veranderingen binnen het werkveld’.

Bodem, bodemvruchtbaarheid, bodem benutting
Jan van Weperen heeft in zijn bestuursportefeuille van het Wetterskip Fryslan onder andere boezem-en deelsystemenbeheer, naast waterkwaliteit, verzilting en veenweide. Daarnaast is hij deeltijddocent aan het Nordwincollege, een MBO opleidingsinstituut voor onder andere jonge agrariërs. Het grootste deel van zijn werkzame leven is hij boer geweest in Oosterwolde, een familiebedrijf waar hij nu in het weekend kleine klusjes doet. ‘De bodem, bodemvruchtbaarheid, bodem benutting voor systeemdiensten heeft veel aandacht in mijn boerenjaren en zeker in mijn waterschapstijd’, aldus Van Weperen. ‘Toen de vacature voor het SIKB onder mijn ogen kwam, was het voor mij vanzelfsprekend om daar op te reageren, omdat het werkveld van deze organisatie zich volledig bevindt in het verlengstuk van mijn bodeminteresse’.