Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Update datastandaarden SIKB0101 en SIKB0102

Op 25 november 2016 heeft het CCvD Datastandaarden een update van de datastandaarden SIKB0101 (versie 13.2) en SIKB0102 (versie 3.3) vastgesteld.

In de vernieuwde versie van SIKB0101 zijn enkele domeintabellen geactualiseerd en is het onderdeel Metingen op verzoek van het Informatiehuis Water uitgebreid met biologische waarnemingen water. Aan SIKB0102 is een extra veld toegevoegd om de automatische afhandeling van digitale pakbonnen in het toekomstige ‘gemeenschappelijke provinciaal depot beheersysteem’ verder te optimaliseren. Ook binnen SIKB0102 zijn enkele domeintabellen geactualiseerd.

Voor de nieuwste versies van de standaarden zie SIKB0101 en SIKB0102.