Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Start openbare reactieronde nieuwe KNA leidraad Archeobotanie

De KNA leidraad archeobotanie verduidelijkt wat onder goed onderzoeksmateriaal en goed onderzoek wordt verstaan en welke voorzieningen nodig zijn

Op 29 februari jl. heeft het CCvD Archeologie het ontwerp van de KNA Leidraad vastgesteld. Tussen 29 maart en 25 april 2016 kunt u reageren op het ontwerp.
Voor wie is de leidraad
De KNA leidraad archeobotanie verduidelijkt wat onder goed onderzoeksmateriaal en goed onderzoek wordt verstaan en welke voorzieningen nodig zijn. Het is een praktische handleiding met best practices waarnaar vanuit een programma van eisen (PvE) of plan van aanpak (PvA) verwezen kan worden. In detail is het gericht op de archeobotanicus die het onderzoek uitvoert, in grote lijnen op diegenen die het onderzoek via PvE en PvA aansturen.

Waarom een leidraad
De bestudering van tijdens veldwerk verzamelde zichtbare resten van planten zoals hout en (nagenoeg) onzichtbare resten als zaden, vruchten, knollen, plantenvezels en stuifmeel vormen een belangrijk onderdeel van archeologisch onderzoek. Want niet alleen was de leefomgeving van mensen met planten gestoffeerd, mensen maakten ook veelvuldig gebruik van planten en plantaardige producten.

De archeobotanisch specialist, gespecialiseerd in de bestudering van plantenresten en plantaardige producten, brengt deze menselijke activiteiten en de omgeving waarin mensen leefden in beeld om zo voorbije culturen beter te kunnen begrijpen.
Om archeobotanisch onderzoek te kunnen uitvoeren is het van belang dat plantenresten tijdens archeologisch veldwerk zorgvuldig verzameld worden en op effectieve wijze worden bestudeerd.

FOTO

Reconstructie van de Romeinse nederzetting Tiel-Passewaaij en omgeving uit het midden van de tweede eeuw. Het landschap is vormgegeven met fysisch geografische gegevens en ingekleurd aan de hand van botanische gegevens. Het landgebruik is bepaald aan de hand van botanisch en zo├Âlogisch onderzoek. De nederzetting en de ligging van het grafveld is het resultaat van archeologisch onderzoek.