Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

SIKB0101 versie 13 gepubliceerd

Eind 2015 zijn enkele wijzigingen in de datastandaard SIKB0101 vastgesteld.

Eind 2015 zijn enkele wijzigingen in de datastandaard SIKB0101 vastgesteld. De wijzigingen hebben met name betrekking op de verdere harmonisatie van SIKB0101 en Aquo binnen het submodel IM Metingen. Via het submodel IM Metingen (waar zowel SIKB0101 als Aquo gebruik van maken) is de gegevensuitwisseling rond metingen en analyses tussen de sectoren bodem en water nu volledig geharmoniseerd. Voor de meest actuele versie van SIKB0101 en een overzicht van de wijzigingen klik hier$$"" target="_blank")
.