Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Robots in de grond?

SIKB gaat onderzoek doen naar de mogelijkheden om bepaalde ondergrondse tanks te inspecteren met behulp van robots.

Preventief onderzoek

Ondergrondse tanks worden op grond van het Activiteitenbesluit iedere 15 of 20 jaar geïnspecteerd op bijvoorbeeld beschadigingen, lekkage en corrosie – belangrijk om nieuwe bodemverontreiniging te voorkomen. De tank wordt leeg gehaald en schoon gemaakt, waarna een inspecteur de binnenkant van de tank nauwkeurig onderzoekt. Kan de tank nog een periode mee dan wordt hij goedgekeurd, is de tank beschadigd dan wordt hij afgekeurd. De richtlijn die hij daarbij gebruikt, is de AS 6800 Controle en keuring van tank(opslag)installaties.

Camera’s en robots

In 2012 heeft SIKB al eens de mogelijkheden onderzocht om de inspectie deels anders uit te voeren, namelijk met een camera. De inspecteur hoeft dan niet de tank in. Uit praktijkonderzoek bleek dat dit mogelijk is, mits de tank aan de binnenzijde gecoat (of van kunststof) is. Beschadigingen van de coating in de tanks zijn eenvoudiger vast te stellen. De camera-inspectie is naar aanleiding van het praktijk-onderzoek als nieuwe methode opgenomen in de AS 6800.

Inmiddels duiken er ook mogelijkheden op om een inwendige inspectie uit te voeren bij een ongecoate tank. Met behulp van een robot, uitgerust met camera en met meetapparatuur voor het vaststellen van corrosie (ultrasone wanddikte meter en mechanische putdiepte meter).

Onderzoek

Bij nieuwe technieken is altijd de vraag: biedt dit mogelijkheden voor ook ‘onze tak van sport’? Het CCvD Bodembescherming van SIKB heeft besloten om in een praktijkonderzoek te laten onderzoeken of ook robot-inspecties bij ongecoate, stalen tanks in de AS 6800 kunnen worden opgenomen. Dat is nog wel spannend, want hoe werkt de robot en kan met een robot met camera voldoende worden waargenomen zonder dat de handwerktuigen van de inspecteur worden ingezet? Het praktijkonderzoek zal de resultaten van een aantal reguliere inspecties vergelijken met de resultaten van robot-inspecties op dezelfde tanks. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het tweede kwartaal van 2016. De resultaten worden voor de zomer in het CCvD Bodembescherming besproken.