Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Overgangstermijn nieuwe werkwijze asbest in bodem

Sinds de wijziging op 24 augustus 2016 verwijst bijlage C in de Regeling bodemkwaliteit alleen nog naar de nieuwe versie 3.2 van protocol 2018. Omdat niet meer naar versie 3.1 wordt verwezen wekt dit de suggestie dat er geen overgangstermijn is. Die is er echter wel, u mag nog tot 1 september 2017 werken volgens de oude werkwijze. Dit werkt als volgt.

De overgangstermijn is geregeld via de opzet van versie 3.2 van het protocol en is ook beschreven in paragraaf 1.4 (‘Status’) van het protocol. In versie 3.2 van protocol 2018 zijn de verschillen met versie 3.1 zichtbaar gehouden. Tot 1 september 2017 mag u nog werken met de tekst zonder de zichtbare wijzigingen. U gaat er daarbij vanuit dat de doorgehaalde tekst er nog gewoon staat en dat de onderstreepte tekst er juist nog niet staat. In de praktijk werkt u dan dus volgens de oude werkwijze. Vanaf 1 september 2017 mag u alleen nog werken volgens protocol 2018 met in acht neming van alle zichtbare wijzigingen. U volgt dan de nieuwe werkwijze. Dit mag u overigens nu ook al doen: tot 1 september 2017 mag beide. U moet daarbij wel consequent zijn: of u neemt alle wijzigingen in acht of u negeert ze allemaal, een deel van de wijzigingen toepassen en de rest negeren is niet toegestaan.

Overigens geldt voor andere werkzaamheden aan asbest in bodem iets vergelijkbaars. Daar zijn ook een aantal aanpassingen van toepassing. Deze zijn opgenomen in nieuwe versies van protocol 2003 en van de Wijzigingsbladen bij AS en BRL 1000, AS en BRL SIKB 2000, BRL SIKB 6000, BRL SIKB 7500 en BRL 9335. Normaal gesproken geldt voor wijzigingen in Wijzigingsbladen van SIKB geen overgangstermijn. Bij deze specifieke wijzigingen is echter expliciet vermeld dat er een overgangstermijn tot 1 september 2017 op van toepassing is.