Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Opzet onderzoek naar asbest wordt vernieuwd

Asbest kan gevaarlijk zijn. Onderzoek naar de aanwezigheid van asbest is daarom strak gereguleerd.

De eisen waaraan onderzoek naar asbest in bodem en in bouw- en sloopafval moet voldoen, zijn vastgelegd in documenten, die worden beheerd door NEN en SIKB. Discussies over de inrichting van dit onderzoek leiden nu tot aanpassing van de eisen.

In augustus 2015 zijn nieuwe versies van NEN 5707 en NEN 5897 gepubliceerd. NEN 5707 beschrijft de werkwijze voor de uitvoering (inspectie en monsterneming) van onderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van asbest in bodem. Deze is afgestemd met de eveneens aangepaste NEN 5897 voor het asbestonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat. Voor de analyse van de monsters in het laboratorium is NEN 5898 uitgebracht.

Wijziging regelgeving, streven per 1 juli 2016 De Nederlandse regelgeving verwijst voor onderzoek naar asbest in bodem en in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat naar zowel NEN 5707 en 5897, als naar verschillende SIKB-protocollen. De Rijksoverheid streeft ernaar om de verwijzingen in de regelgeving naar de nieuwe versies van normdocumenten en protocollen in één keer uniform door te voeren, bij voorkeur via de eerstvolgende wijziging van de Regeling bodemkwaliteit, op 1 juli 2016. Hiertoe moeten de vernieuwde NEN-normen en verschillende SIKB-protocollen op elkaar worden afgestemd. Dit heeft vooral gevolgen voor protocol 2018 (veldwerk voor onderzoek naar asbest in bodem).

Welke versie toepassen?

Naar zowel NEN 5707 als NEN 5897 wordt verwezen vanuit regelgeving en/of SIKB-documenten. De SIKB-documenten geven uitvoerende partijen echter een jaar om de overstap te maken naar de nieuwe versie van de NEN-norm. Dit betekent dat onderzoek, uitgevoerd onder op SIKB-documenten gebaseerde erkenningen (bijvoorbeeld bodemonderzoek onder protocol 2018), nog tot augustus 2016 via zowel de oude als de nieuwe NEN-normen mag worden uitgevoerd. Totdat de wetgeving is aangepast adviseren NEN en SIKB om voorafgaand aan het uitvoeren van asbestonderzoek in overleg met opdrachtgever en bevoegd gezag te bespreken of het onderzoek volgens de nieuwe NEN-normen mag worden uitgevoerd.

Nog in de NEN-normen door te voeren aanpassingen

De werkwijze voor asbestonderzoek is in de NEN-normen aanzienlijk aangepast. Dit heeft dan ook geleid tot een aantal vragen en opmerkingen over de interpretatie en uitvoering in de praktijk. NEN is gestart met het inventariseren van deze praktijkpunten, zodat deze eventueel kunnen worden verduidelijkt, of worden gecorrigeerd. Daarnaast wordt aan het vooronderzoek meer gewicht gehecht in vergelijking met de vorige versie van de asbestnormen. Dit is nu nog opgenomen in de bijlage van de normen, maar bij afronding van de herziening van NEN 5725 is het vooronderzoek asbest geïntegreerd. Bij de publicatie van de nieuwe NEN 5725 komt de bijlage over vooronderzoek, nu nog opgenomen in de asbestnormen, te vervallen.

Voor inhoudelijke informatie over de genoemde NEN-normen of over het normalisatieproces: telefoon (015) 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Voor meer informatie over de SIKB-documenten en toepassing daarvan: telefoon (085) 486 2450 of e-mail info@sikb.nl.

Voor meer informatie over aspecten van regelgeving: www.bodemplus.nl.