Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Openbare reactieronde BRL SIKB 12000 en protocollen ‘Tijdelijke bemalingen’

Experts uit de sector hebben dit jaar hard gewerkt aan een nieuwe versie van BRL SIKB 12000 ‘Tijdelijke bemalingen’ en bijbehorende protocollen. SIKB is dan ook blij met het resultaat, de ontwerpversie 2 van BRL SIKB 12000, protocol 12010, protocol 12020, protocol 12030 en protocol 12040.

Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft de ontwerp-wijziging vrijgegeven voor een openbare reactieronde. Naast de kennis en ervaring van de experts die actief zijn betrokken, is ook uw input onmisbaar bij het opstellen van deze nieuwe versie van BRL en protocollen. Daarom nodigt SIKB u en alle andere belanghebbende partijen van harte uit om te reageren op het ontwerp.

Wat is er anders in deze nieuwe versie?
Vijf jaar na vaststelling van versie 1 van de BRL SIKB 12000 en vier bijbehorende protocollen 12010, 12020, 12030 en 12040 zijn nieuwe inzichten, veranderde wetgeving en de ervaringen met het gebruik van het schema, verwerkt in een geactualiseerde versie van BRL SIKB 12000 en protocollen.

Ten opzichte van versie 1 van de documenten zijn de volgende zaken gewijzigd:
Er is een check ingebouwd omtrent de status van het bouwplan i.v.m. mogelijke wijzigingen aan bouwplan en implicaties daarvan voor de bemaling. Verder wordt de gebruiker nadrukkelijker gewezen op de mogelijkheid om bij bemalingen met gering risico een minder stringente route door het schema te volgen. Daarnaast heeft de evaluatie van de uitvoering van de bemaling een meer prominente plaats gekregen, waarbij ook meer aandacht is voor evaluatie ‘terug in de keten’. Ook zijn er eisen aan locatiebezoek voor adviseur ingebouwd. Verder hebben sleufbemalingen een duidelijke plek gekregen in de documenten.
Uiteraard zijn de informatie en eisen omtrent wet- en regelgeving geactualiseerd. Voor meer informatie over de wijzigingen verwijzen we naar het overzicht van wijzigingen en de documenten zelf waarin zichtbaar is gemaakt wat ten opzichte van versie 1 is aangepast.

Wij hopen dat u zich kunt vinden in het nieuwe ontwerp en vragen u om uw suggesties en opmerkingen over het ontwerp aan ons door te geven. Daarmee zijn wij beter in staat een schema te maken dat optimaal aansluit bij de huidige praktijk en de wensen van u als gebruiker.

De volledige tekst van de ontwerpdocumenten kunt u hier vinden. U kunt uw commentaar vóór 26 november 2016 sturen aan SIKB; per e-mail naar info@sikb.nl.

SIKB verzoekt u om voor uw reactie gebruik te maken van het daartoe ontwikkelde format, op de website te vinden bij 'informatieve documenten'. Als u dit doet is de verwerking van uw reactie voor ons een stuk eenvoudiger, waardoor we besparen op de beheerkosten van de certificatieschema’s.