Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

ONBEKEND MAAKT ONBEMIND

Onbekend maakt vaak onbemind. Dat geldt ook voor extensieve bodem
onderzoekstechnieken zoals grondradar, XRF en ERT/FGM.

Onbekend maakt vaak onbemind. Dat geldt ook voor extensieve bodemonderzoekstechnieken zoals grondradar, XRF en ERT/FGM. Ik ga hier niet uitleggen waar al die mooie termen precies voor staan, maar ze hebben met elkaar gemeen dat ze het mogelijk maken om met minder inspanning en minder kosten meer data te verzamelen, bijvoorbeeld over de bodemopbouw of een verontreinigingssituatie. Eigenlijk al een beetje zoals de Tricorder in de serie StarTrek, die je met een druk op de knop alles kan vertellen over de gesteldheid van de omgeving. Dit biedt mogelijkheden om reguliere bodemonderzoeken efficiŽnter te maken en - met het oog op de toekomst - om grotere gebieden vlakdekkend in kaart te brengen. Opdrachtgevers moeten dan wel de kwaliteit en de toepasbaarheid van het onderzoek kunnen beoordelen. Gezien de te verwachten ontwikkelingen in gebiedsgericht bodem- en grondwaterbeheer, wordt het in kaart brengen van de bodemkwaliteit en bodemgesteldheid van grotere gebieden van belang. Er zal steeds meer gebruik gemaakt worden van de diepere ondergrond, waardoor de vraag naar 3-dimensionele beelden van de ondergrond gaat toenemen. Je hoeft geen helderziende te zijn om te voorspellen dat dit een impuls kan geven aan nieuwe bodemonderzoeksstrategieŽn en aan de behoefte naar extensievere onderzoeks- en dataverwerkingstechnieken om informatie te genereren op gebiedsniveau. Dan kan het zomaar zijn dat het onbekende ineens wordt bemind. Walter de Koning van SIKB is dat niet ontgaan en hij heeft mij dit recent bij diverse betrokkenen in de markt en bij de overheid laten polsen. Het resultaat is dat SIKB de komende maanden een traject opstart om de toepassing en de borging van extensieve onderzoekstechnieken in het veld te bevorderen. Op het SIKB congres op 29 september a.s. praten we u graag bij.
Sytze Keuning
directeur Bioclear