Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Nieuwe KNA leidraad Archeobotanie

Het CCvD Archeologie heeft op 9 mei 2016 de KNA leidraad Archeobotanie vastgesteld.

De leidraad archeobotanie, waarvan het ontwerp tussen 29 maart en 25 april ter kritiek gelegen heeft, verduidelijkt wat onder goed onderzoeksmateriaal en goed onderzoek wordt verstaan en welke voorzieningen nodig zijn.

Het is een praktische handleiding waarnaar vanuit een Programma van Eisen (PvE) of Plan van Aanpak (PvA) verwezen kan worden. In detail is het gericht op de archeobotanicus die het onderzoek uitvoert, in grote lijnen op diegenen die het onderzoek via PvE en PvA aansturen.

De nieuwste KNA leidraad is nu digitaal beschikbaar Archeologie/KNA Leidraden