Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

NIEUW: Handleiding voor ontwerpen met IBC-bouwstoffen

IBC bouwstoffen, niet-vormgegeven bouwstoffen die alleen mogen worden toegepast met isolatie-, beheers- en controle- (IBC) maatregelen, hebben een zeker risico voor de bodem in zich. Daarom wordt elk ontwerp met IBC voorgelegd aan de Advieskamers Bodembescherming. Globaal genomen lijkt de kwaliteit van de ontwerpen toe te nemen.

Om het ontwerpen met IBC verder te stroomlijnen, brengt de Advieskamer begin 2017 een Handleiding ontwerpen IBC-werken uit.

Kijk hier voor meer informatie