Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Mini-symposium: Archeologie in de Erfgoedwet - 14 juni 2016

SIKB en de RCE verzorgen op 14 juni 2016, van 14.00 tot 17.00 een mini-symposium over de op handen zijnde invoering van de Erfgoedwet.

SIKB en de RCE verzorgen op 14 juni 2016, van 14.00 tot 17.00 een mini-symposium over de op handen zijnde invoering van de Erfgoedwet.
Eerst wordt ingegaan op het certificeringsstelstel, vanuit juridische- en wetsaspect. Hoe is het opgebouwd? Wat is de achterliggende gedachte? Welk doel wordt beoogd met het nieuwe stelsel? In verschillende workshops komen vervolgens vragen aan de orde als: 1. Wat is er verandert in de KNA & BRL? 2. Hoe maak ik een kwaliteitshandboek/kwaliteitsmanagementsysteem? En 3. Help de auditor komt morgen.
Nadere informatie en gelegenheid tot aanmelden volgen.