Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Keurmerken in het aanbestedingsrecht

Europa heeft de aanbestedingsregels veranderd, waardoor keurmerken en certificatie een veel explicietere plaats in het aanbestedingsproces krijgen.

Europa heeft de aanbestedingsregels veranderd, waardoor keurmerken en certificatie een veel explicietere plaats in het aanbestedingsproces krijgen. Ook de Aanbestedingswet in Nederland wordt hier op aangepast. Niet alleen particulieren, maar ook aanbestedende diensten die onder de Aanbestedingswet vallen (iedere organisatie die met meer dan 50% publiek geld werkt) krijgen de mogelijkheid om bij een aanbesteding te eisen dat inschrijvers een specifiek keurmerk hebben. Dan moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Kort samengevat: de keurmerk-eisen hebben betrekking op het werk, zijn objectief, zijn vastgesteld in een transparante procedure en voor alle partijen toegankelijk; de keurmerk-eisen zijn vastgesteld door een onafhankelijke partij. Volgens de memorie van toelichting kan het eisen van een keurmerk een goede manier zijn om inschrijvers te laten aantonen dat ze voldoen aan de gestelde eisen. Een ander keurmerk dat dezelfde eisen dekt, moet ook worden toegelaten. De nieuwe regels moesten eigenlijk uiterlijk 18 april 2016 in de Aanbestedingswet zijn ingepast, maar dat is niet gehaald. Het wetsontwerp om de Aanbestedingswet aan te passen ligt bij de Tweede Kamer. Verwacht wordt dat de wijziging van de Aanbestedingswet in de loop van 2016 wordt doorgevoerd.