Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Kennisuitwisseling met Koreanen

Een Koreaanse delegatie van het ministerie Milieu en het Koreaanse ‘RIVM’ bezocht vrijdag 17 juni jongstleden Nederland.

Een Koreaanse delegatie van het ministerie Milieu en het Koreaanse ‘RIVM’ bezocht vrijdag 17 juni jongstleden Nederland. De delegatie gaf een inkijk in de aanpak van bodemverontreiniging in (Zuid)Korea. Vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat schetsten vervolgens de ontwikkelingen in het Nederlandse bodembeleid en boden een doorkijkje naar de Omgevingswet. Belangrijk onderdeel van de daaropvolgende discussie was de beschikbaarheid van betrouwbare informatie. Specifiek werd daarbij ingegaan op de rol van de datastandaard SIKB0101 in de data-infrastructuur.
Voor zowel de Zuid-Koreaanse als de Nederlandse deelnemers bleek het informatieve en inspirerende bijeenkomst.