Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Eerste certificaat Archeologie uitgereikt!

Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group is als eerste bedrijf in Nederland gecertificeerd voor het uitvoeren van archeologische werkzaamheden volgens de nieuwe Beoordelingsrichtlijn Archeologie (BRL SIKB 4000). De certificatie-instelling Hobéon heeft het certificaat aan Antea Group uitgereikt.

Met de komst van de Erfgoedwet is het vanaf juli 2017 wettelijk verplicht om voor het uitvoeren van archeologisch ‘inventariserend veldonderzoek’ (boren en proefsleuven) en opgravingen gecertificeerd te zijn. Hiermee vervalt de oude opgravingsvergunning waarmee bedrijven en instellingen nu archeologisch onderzoek mogen uitvoeren.

Klik hier voor het nieuwsbericht op de website van Antea.