Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Drones voeren bodemonderzoek uit

De opmars van drones lijkt niet te stuiten. Naast militaire activiteiten, het maken van film- en video-opnamen en experimentele postbezorging blijken drones ook ingezet te kunnen worden voor het inspecteren van bodems

De opmars van drones lijkt niet te stuiten. Naast militaire activiteiten, het maken van film- en video-opnamen en experimentele postbezorging blijken drones ook ingezet te kunnen worden voor het inspecteren van bodems. Er is al een bedrijf dat drones aanbiedt voor explosievenopsporing, archeologisch-, milieukundig- en vegetatie-onderzoek, mijnbouw en geothermie.

Sinds enige tijd werken ook waterschappen met drones. Zo zet waterschap Amstel, Gooi en Vecht een drone in bij dijkinspecties en waterkwaliteitscontroles. Het waterschap Vallei en Veluwe geeft aan dat door de inzet van een drone de Noordelijke IJsselvallei tienmaal sneller is te controleren dan op de traditionele wijze.
SIKB bekijkt de mogelijkheden om te komen tot een richtlijn voor het uitvoeren van milieu-hygiënisch bodemonderzoek met bepaalde geofysische en on-site screeningsmethoden. Kenmerkend voor de geofysische methoden is dat dit metingen zijn vanaf het oppervlak. Er worden geen boringen in de bodem verricht. Arthur de Groof van de SIKB tekent hierbij aan ‘dat in dit geval niet wordt gestreefd naar een protocol, waar voorheen wel over werd gesproken. Gestudeerd wordt op een “lean-and- mean” beschrijving van de kwaliteitsborging van deze technieken. Beoogd wordt een richtlijn te ontwikkelen, die opdrachtgevers kan helpen om de kwaliteit van de aangeboden methoden te kunnen beoordelen.’ Overigens is voor deze richtlijn onderzoek met inzet van drones nog niet in beeld.