Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Dataset Bidon - concept ter consultatie

Overheid en netbeheerders willen een ‘gemeenschappelijke voorziening’ inrichten voor de digitale opslag van data (gegevens) over de (milieu-hygiënische) kwaliteit van de ondergrond.

Overheid en netbeheerders willen een ‘gemeenschappelijk voorziening’ inrichten voor de digitale opslag van data (gegevens) over de (milieu-hygiënische) kwaliteit van de ondergrond. De data komen voort uit de resultaten van boringen en monsternames in het kader van bodemonderzoeken en saneringen (primaire data) en besluiten van de overheid. Doel van deze ‘centrale voorziening’ is het hergebruik van data, wat tot een aanzienlijke kostenbesparing leidt bij zowel overheden als marktpartijen.
De concept dataset voor de centrale voorziening Bidon ligt momenteel ter consultatie. U kunt reageren tot 27 mei 2016 middels dit reactieformulier (sturen naar info@sikb.nl). Klik hier voor meer informatie over de consultatie van de Dataset Bidon.Klik hier voor de concept Dataset Bidon.