Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Bragel

Wie heeft het in zijn jeugd niet meegemaakt: je sprong over een slootje, maar de aanloop was te kort of de afzet net niet goed en je belandde midden in de sloot.

Wie heeft het in zijn jeugd niet meegemaakt: je sprong over een slootje, maar de aanloop was te kort of de afzet net niet goed en je belandde midden in de sloot. Met je voeten zakte je decimeters in de dikke baggerlaag. Ploeterend door de zachte prut baande je, je een weg naar de kant. Met vriendjes ontaardde dat vaak in een baggerfestijn, waarbij iedereen in de sloot belandde en zich in de bagger liet vastzuigen. In het Groningse Garnwerd hebben ze dit gevoel herontdekt en organiseren ze sinds 2011 elk jaar op de tweede zondag in juli de ‘Braggeltocht’. Braggel is een samentrekking van bragel (Gronings voor bagger) en bagger. De inmiddels meer dan duizend deelnemers aan de tocht moeten ruim twee kilometer door baggersloten afleggen. Hoe dat er uit ziet kunt u zich wel ongeveer voorstellen en anders kunt u op de speciale website mooie foto’s vinden.

Normaal gesproken staan we er niet zo vaak bij stil, dat oppervlaktewateren een baggerlaag bezitten, die als je er niets aan doet, alsmaar dikker wordt. Om hun watervoerende functie te behouden, zodat bij hevige neerslag geen wateroverlast ontstaat, moeten ze regelmatig worden gebaggerd. Dit brengt behoorlijke kosten met zich mee, die grotendeels afhankelijk zijn van de hoeveelheid bagger die moet worden verwijderd en op de kant gezet of afgevoerd. De hoeveelheid slib bepaalt de kosten en daarom is een goede bepaling vooraf van het baggervolume van groot belang. Maar dat is om meerdere redenen nog niet zo eenvoudig en kan tot een hoop gedoe leiden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om die reden verscheen in 2012 de ‘Richtlijn baggervolumebepalingen op basis van handmatige metingen’. Deze is nu recent door SIKB vervangen door een nieuwe ‘Richtlijn Baggervolumebepalingen’, die zich niet meer beperkt tot strikt handmatige metingen, maar ook metingen met elektronische technieken zoals radartechnieken toestaat. Dit is een mooi voorbeeld van de vernieuwingen, die te verwachten zijn in het bodemonderzoek, als het gaat om het op grote schaal in kaart brengen van gegevens of kwaliteiten van de (water)bodem of de ondergrond.

Mocht u tot slot de kans krijgen deze zomer: spring voor de lol weer eens een keer in een oude sloot en ervaar de baggerdikte nog één keer ouderwets aan den lijve.

Sytze Keuning

Directeur Bioclear

Sytze Keuning is een van de sprekers op het SIKB-Jaarcongres 2016. Klik hier voor meer informatie.