Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Aanpassing Regeling bodemkwaliteit: flexibeler inzet niet-geregistreerde medewerkers

De Regeling bodemkwaliteit (Rbk) is per 1 januari 2016 aangepast met betrekking tot de inzet van een niet-geregistreerde medewerkers voor monsterneming voor partijkeuringen (AS SIKB 1000 en BRL 1000), voor veldwerk (AS en BRL SIKB 2000) en voor milieukundige begeleiding (BRL SIKB 6000).

De Regeling bodemkwaliteit (Rbk) is per 1 januari 2016 aangepast met betrekking tot de inzet van een niet-geregistreerde medewerker voor monsterneming voor partijkeuringen (AS SIKB 1000 en BRL 1000), voor veldwerk (AS en BRL SIKB 2000) en voor milieukundige begeleiding (BRL SIKB 6000).
Tot 1 januari jl. gold al dat een geregistreerde medewerker zich kon laten bijstaan door een niet-geregistreerde medewerker in het kader van diens opleiding.
Vanaf 1 januari mag een geregistreerde medewerker, onder diens toezicht en verantwoordelijkheid, zich ook laten assisteren door een stagiair (in het kader van diens onderwijs) of door een medewerker die niet geregistreerd is voor de betreffende werkzaamheid, maar wel voor ten minste één van de twee andere werkzaamheden. Zo kan een voor monsterneming voor partijkeuringen (AS of BRL 1000) geregistreerde medewerker voortaan een geregistreerde veldwerker bijstaan bij het veldwerk onder AS of BRL SIKB 2000. De wijziging vergroot niet de inzet van medewerkers in opleiding, die hun onderwijs hebben voltooid.
Meer informatie is te vinden in de Toelichting bij de Wijziging van de Regeling bodemkwaliteit van 1 januari 2016 (Staatscourant 41632, 26 november 2015).
Met deze wijziging, gebaseerd op het ‘meester-gezel principe’, krijgt het bedrijfsleven een deel van de gevraagde flexibiliteit in de uitvoering. SIKB overlegt met het ministerie van I&M en andere belanghebbende partijen over de mogelijkheid van een verdere verruiming van de inzet van een niet-geregistreerde medewerker.