Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Wijziging AS SIKB 3000 voor bepalen aantoonbaarheidsgrens door labs

Laboratoria mogen bij het bepalen van de aantoonbaarheidsgrens voor organische parameters nu ook een mengmonster gebruiken van praktijkmonsters grondwater.

Laboratoria mogen bij het bepalen van de aantoonbaarheidsgrens voor organische parameters nu ook een mengmonster gebruiken van praktijkmonsters grondwater. Dit omdat het door NVN 6419 voorgeschreven synthetische grondwatermonster in veel situaties minder geschikt is gebleken. Het gebruik daarvan blijft overigens ook mogelijk. De wijziging is doorgevoerd in AS SIKB 3000, par. 3.2.1, “Keuze van de validatiematrix”, tabel 3.2, “Validatiematrices voor de vaststelling van prestatiekenmerken”, matrix 'Grondwater', validatiematrix Aantoonbaarheidsgrens”. Daar is bij organische analyses de optie 'mengmonster van grondwatermonsters' toegevoegd. Naar de documenten AS SIKB 3000