Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Wijziging actoren KNA Waterbodems van kracht

De KNA Waterbodems bevat onder meer de eisen aan het vakmanschap van de actoren.

De KNA Waterbodems bevat onder meer de eisen aan het vakmanschap van de actoren. Het CCvD Archeologie heeft ter vergadering overwogen om deze eisen aan de werkervaring van de actoren: KNA-Archeoloog specialisme Waterbodems en de Senior KNA Archeoloog specialisme Waterbodems voor een beperkte periode (interimperiode) te verlichten om met name het tekort aan gekwalificeerde onderzoekers te verkleinen. Dit tekort is een binnen de context van het huidige bestel voor het uitvoeren van onderzoek op- of onder water- een verklaarbare maar onwenselijke situatie. Daarom is het noodzakelijk om een tijdelijke maatregel te nemen die tot 31 december 2013 van kracht is.
U kunt het Wijzigingsblad KNA Waterbodems hier downloaden