Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Veilige inspectie van tanks met camera

Vanaf 1 juli 2012 is het mogelijk om ondergrondse tanks te inspecteren met behulp van een speciale camera. De inspecteur hoeft dan niet meer in de tank te kruipen. Onderzoek in samenwerking met SIKB maakt deze innovatie mogelijk.

Het is van groot belang dat opslagtanks en leidingen voor chemicaliën en olieproducten vloeistofdicht zijn. Onder- of bovengrondse opslagtanks moeten daarom volgens het Activiteitenbesluit regelmatig worden gekeurd. Die controle wordt uitgevoerd door erkende inspectie-instellingen. De tanks moeten inwendig (en soms uitwendig door vrijgraven) worden gecontroleerd op zaken als hechting en beschadiging van de coating, corrosie en vervorming van de tank.
De huidige inspectierichtlijnen (AP08 en de KC”s 102 – 106) worden per 1 juli 2012 vervangen door de nieuwe inspectierichtlijn AS 6800. Die regelt de werkwijze en inhoudelijke eisen voor de keuring van opslagtanks.
Vanwege de stoffen die in dergelijke tanks worden opgeslagen moet een inspecteur uitgebreide maatregelen treffen om zijn veiligheid en gezondheid te beschermen. Op initiatief van een oliemaatschappij is gezocht naar een innovatieve methode waarbij het betreden van die tanks niet meer nodig is.
Camera-inspectie is zo”n nieuwe inspectiemethode. Vergelijkend onderzoek dat in samenwerking met SIKB in 2011 is uitgevoerd, heeft inmiddels aangetoond dat een inspectie met een specifieke camera waarbij de beelden worden beoordeeld door een erkende inspecteur, gelijkwaardig is aan de traditionele inspectiemethode. De camera levert ook goede resultaten op moeilijk te bereiken plaatsen. Inspecteurs hoeven bij de gebruik van de speciale camera de opslagtanks niet meer in te kruipen.
Om ruimte te bieden aan innovatieve technieken, zoals camera-inspectie voor opslagtanks, kunnen SIKB-richtlijnen altijd worden aangepast. In dit geval zal camera-inspectie per 1 juli worden toegevoegd aan de AS 6800 (en het bijbehorende protocol 6811).