Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Vacature voorzitter CCvD Archeologie

Het bestuur van de SIKB nodigt belangstellenden uit te reageren op de functie van Voorzitter van het CCvD Archeologie.

Het bestuur van de SIKB nodigt belangstellenden uit te reageren op de functie van Voorzitter van het CCvD Archeologie
Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie is een onafhankelijk college, in 2005 ingesteld door het bestuur van de SIKB. Het CCvD Archeologie draagt zorg voor het ontwikkelen en actueel houden van kwaliteitsrichtlijnen voor de Nederlandse archeologie. Het CCvD borgt dat alle direct belanghebbenden inspraak hebben bij het ontwikkelen en actueel houden van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en het (toekomstige) kwaliteitssysteem.
De voorzitter is belast met:

  • het leiden van de vergaderingen van het CCvD
  • het behartigen van de relatie met het bestuur van de SIKB
  • incidenteel: het vertegenwoordigen van het CCvD in extern overleg

Belangstellenden kunnen hun interesse voor deze functie schriftelijk kenbaar maken voor 1 september 2012. U kunt uw brief met CV richten aan het bestuur van de SIKB t.a.v. de heer A. Deelen, voorzitter, postbus 420, 2800 AK, Gouda.
Klik hier voor de volledige vacaturetekst