Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Toepassen alternatieve werkwijzen worden geharmoniseerd

Voorschriften voor het toepassen van alternatieve werkwijzen via een uniforme tekst in BRL SIKB 1000, 2000, 6000 en 7000 worden geharmoniseerd. Voorwaarden vanaf 1 april 2012 gelijk in elk van de vier schema‚ÄĚs.

De bodem is een natuurlijke omgeving, grotendeels onzichtbaar bovendien, waarin je als je erin aan het werk gaat steeds voor verrassingen komt te staan. Het is dan ook niet altijd mogelijk werk precies uit te voeren volgens een voorgeschreven werkwijze. De protocollen bij de beoordelingsrichtlijnen 1000, 2000, 6000 en 7000 beschrijven een werkwijze die passend is voor de meeste situaties. Dat laat onverlet dat er soms alternatieve werkwijzen mogelijk of zelfs beter zijn. De meeste beoordelingsrichtlijnen geven ook ruimte voor de toepassing van een alternatieve werkwijze. In praktijk blijkt echter behoefte aan een verduidelijking door een meer expliciete beschrijving in het eerste hoofdstuk van de beoordelingsrichtlijn, die tevens gelijk is aan de beschrijving in de andere beoordelingsrichtlijnen. Uitgangspunten voor deze verduidelijking zijn dat de certificaathouder expliciet moet vermelden dat hij anders heeft gewerkt en dat hij moet onderbouwen dat de geleverde kwaliteit tenminste gelijk is aan als hij de werkwijze uit het protocol had gevolgd.
SIKB bereidt de implementatie van deze verduidelijking voor, met als doel deze op 1 april 2012 te hebben vastgelegd in het Interpretatiedocument bij elk van de beoordelingsrichtlijnen BRL SIKB 1000, 2000, 6000 en 7000. Deze verduidelijking komt er ongeveer uit te zien zoals in dit document is weergegeven.