Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

SIKB0101 open standaard

Het College Standaardisatie heeft besloten de digitale uitwisselstandaard SIKB0101 op de “pas toe of leg uit” voor open standaards te plaatsen.

Het College Standaardisatie heeft besloten de digitale uitwisselstandaard SIKB0101 op de “pas toe of leg uit” voor open standaards te plaatsen.
De standaard heeft hiermee voor overheden in het domein van bodem-milieu een verplicht karakter gekregen. Voor meer informatie zie:http://www.forumstandaardisatie.nl/actueel/item/titel/dnssec-dkim-sikb-en-visi-op-pas-toe-of-leg-uit-lijst/