Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Regiodagen Bodemenergie; het laatste nieuws over bodemenergie.

Bodemenergie staat op dit moment veel in de belangstelling. Dat komt ook omdat het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen op termijn in werking treedt.

Bodemenergie staat op dit moment veel in de belangstelling. Dat komt ook omdat het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen op termijn in werking treedt. Dat betekent dat gemeenten op de hoogte moet zijn van de mogelijk- en onmogelijkheden van bodemenergie en welke regels er ten aanzien van bodemenergie gaan gelden. Daarom organiseert Agentschap NL/Bodem+, samen met het ministerie van IenM, BodemenergieNL, SIKB, provincies en gemeenten, in september vier gratis regiobijeenkomsten waarin vanuit de theorie én de praktijk de laatste stand van zaken wordt gedeeld.
De regiodagen zijn bedoeld voor medewerkers van gemeenten en provincie die werkzaam zijn op het gebied van bodem, bodemenergie en/of ruimtelijke ontwikkeling.
DataDe regiodagen vinden verspreid over het land plaats en op verschillende data.

  • Dinsdag 4 september 2012, 9.30 uur - 15.00 uur, provinciehuis Den Haag, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag
  • Dinsdag 11 september 2012, 9.30 uur - 15.00 uur, provinciehuis Brabant, Brabantlaan 1, Den Bosch
  • Dinsdag 18 september 2012, 9.30 uur – 15.00 uur, provinciehuis Drenthe, Westerbrink 1, Assen
  • Donderdag 20 september 2012, 9.30 uur - 15.00 uur, provinciehuis Gelderland, Markt 11, Arnhem

Programma
In de regiobijeenkomsten wordt de theorie en de praktijk behandeld. Na een korte inleiding over wat bodemenergie precies inhoudt, duiken we de diepte in. We zetten het wettelijk kader neer en behandelen nieuwe regelgeving -het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen- met de daarbij behorende nieuwe bevoegdheden. Daarna nemen we u mee naar de praktijk van bodemenergie. Ervaringsdeskundigen op het gebied van bodemenergie nemen u mee in het proces dat zij hebben doorlopen.
Elke regiodag heeft hetzelfde programma en ziet er als volgt uit:
9.30 uur – 10.00 uur: Ontvangst
10.00 uur – 10.15 uur: Welkom
10.15 uur – 10:40 uur: Wat is WKO? gepresenteerd door: Marc Koenders en Willem Hooijkaas, BodemenergieNL
10.40 uur – 11.10 uur: Het beleid/wettelijke kader. gepresenteerd door: Peter Kouwenhoven en Nicole Hardon,
min. IenM en Agentschap NL/Bodem+
11.10 uur – 11.55 uur: De HUM/BUM. gepresenteerd door: Arthur de Groof en Walter de Koning, SIKB
12.00 uur – 13.15 uur: (netwerk)Lunch
13.15 uur – 13.45 uur: De registratie. gepresenteerd door Peter Kouwenhoven en Jan Klein Kranenburg,
min. IenM en Agentschap NL/Bodem+
13.45 uur – 14.00 uur: De vraag van de dag; welke vragen leven onder de deelnemers?
14.00 uur – 14.50 uur: Casus. Door Annelies de Graaf en Walter de Koning, SIKB
14.50 uur – 15.00 uur: Afsluiting
15.00 uur – 15.30 uur: Koffie/thee en gekoelde softdrink/ijs
AanmeldenU meldt zich aan via de website: www.allesoverwko.nl