Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Rapport functioneren certificatieschema's bodembescherming SIKB - jaarrapportage 2011

Het Centraal College van Deskundigen Bodembescherming heeft in haar vergadering van 8 maart 2012 het rapport Functioneren certificatieschema”s bodembescherming SIKB - Jaarrapportage 2011 vastgesteld.

Het Centraal College van Deskundigen Bodembescherming heeft in haar vergadering van 8 maart 2012 het rapport Functioneren certificatieschema”s bodembescherming SIKB - Jaarrapportage 2011 vastgesteld, waarin het functioneren van de certificatieschema”s voor bodembescherming, in beheer bij SIKB, over 2011 is beoordeeld. Vanuit SIKB is dit de derde rapportage over de uitvoering van de certificatieschema”s voor bodembescherming.
In het rapport zijn de resultaten van (vervolg-)audits door certificerende instellingen in 2011 voor de beoordelingsrichtlijnen BRL 2319, 2362, 2369, 2370, 2371 en 2372 beschreven, ook in relatie tot de eerdere resultaten over 2009 en 2010.Klik hier voor het rapport.