Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Publieke kritiekronde voor ontwerp-aanpassing BRL SIKB 6000 en protocollen 6001 en 6002, intrekken protocol 6004.

Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft een ontwerp-aanpassing van de beoordelingsrichtlijn (BRL) SIKB 6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg, alsmede van protocol 6001 en 6002 vrijgegeven voor een publieke kritiekronde.

Publieke kritiekronde voor ontwerp-aanpassing BRL SIKB 6000 en protocollen 6001 en 6002, intrekken protocol 6004.
Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft een ontwerp-aanpassing van de beoordelingsrichtlijn (BRL) SIKB 6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg, alsmede van protocol 6001 en 6002 vrijgegeven voor een publieke kritiekronde.
Doel van de ontwerp-aanpassing is vereenvoudiging en verduidelijking. Die vindt plaats door intrekking van protocol 6004 Milieukundige begeleiding van nazorg, waarbij relevante eisen uit dat protocol worden opgenomen in protocol 6001 en 6002. U heeft dus in de toekomst geen apart certificaat voor de milieukundige begeleiding van nazorg meer nodig. Daarnaast is de tekst op enkele plaatsen verduidelijkt en is het interpretatieblad in de protocollen 6001 en 6002 ingevoegd. Ook zijn de opleidings- en onderhoudseisen voor betrokken medewerkers eenduidiger geformuleerd.
Uiteraard is SIKB benieuwd naar uw mening. SIKB stelt het zeer op prijs als u voor uw reactie gebruik maakt van het daartoe ontwikkelde format, op de website te vinden bij de ontwerp-documenten.Klik hier voor de aangepaste documenten en het format voor het indienen van uw reactie.
U kunt uw commentaar vr 13 september 2012 sturen per e-mail naar info@sikb.nl of per post aan:
SIKB; t.a.v. de secretaris van het CCvD Bodembeheer; Postbus 420; 2800 AK Gouda.