Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Opsteker voor de techniek bij bodembescherming

Met ingang van 1 augustus 2012 kan de AS 6700, de nieuwe richtlijn voor het inspecteren van vloeistofdichte vloeren, verhardingen, rioleringen en bassins worden gebruikt.

Met ingang van 1 augustus 2012 kan de AS 6700, de nieuwe richtlijn voor het inspecteren van vloeistofdichte vloeren, verhardingen, rioleringen en bassins worden gebruikt. De AS6700 vervangt de CUR44. Dat is goed nieuws voor bedrijven met opslagvloeren, herstelplaatsen, wasplaatsen, tankstations en dergelijke, want in de AS6700 zijn de nieuwe inzichten voor het inspecteren met geo-elektrische meetsystemen, luchttesten, hydrologische metingen en visuele inspecties verwerkt. Met behulp van deze technieken wordt ge´nspecteerd of de voorzieningen van het bedrijf (nog steeds) voldoen aan de bodembeschermingseisen in het Activiteitenbesluit of milieuvergunningen (en de NRB 2012, Nederlandse Richtlijn Bodembescherming). Tijdens het SIKB-congres op 27 september 2012 (sessie 14) wordt een toelichting gegeven op onder meer de AS 6700. Klik hier voor meer informatie.Klik hier om de AS 6700 in te zien. Klik hier voor een toelichting op de AS 6700 (en de verschillen tussen de AS 6700 en de CUR44)
Zie ook www.bodembescherming.nl voor algemene informatie over bodembeschermende voorzieningen bij bedrijven.