Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Ontwerp-protocol 2002, nemen van grondwatermonsters, ter kritiek

SIKB verwerkt nieuwe inzichten voor het nemen van grondwatermonsters in protocol 2002. Hierdoor komt het op één lijn met NEN 5744:2011. U kunt
tot uiterlijk 30 november 2012
reageren op het ontwerp-protocol. Ontwerp-protocol 2002
Format voor uw reactie
Achtergrondinformatie

Protocol 2002 beschrijft de technische uitvoeringseisen aan het nemen van grondwatermonsters. Daarnaast gelden de algemene kwaliteitseisen zoals beschreven in AS of BRL SIKB 2000. SIKB verwerkt nieuwe inzichten voor het nemen van grondwatermonsters in protocol 2002, waardoor het ook op één lijn komt met NEN 5744:2011. U kunt tot uiterlijk 30 november 2012 reageren op het ontwerp-protocol.
Implementatie van de nieuwe inzichten betekent een significante verbetering van de kwaliteit van grondwatermonsters, waardoor onderzoeksresultaten bruikbaarder worden. De belangrijkste wijziging in de werkwijze bij het nemen van grondwatermonsters is dat een maximum is gesteld aan het debiet bij het voorpompen, zodat het grondwater minder wordt verstoord, en bij het nemen van de monsters, zodat de monsters minder troebel worden. Achtergrondinformatie
Naar aanleiding van ingekomen vragen vanuit de praktijk stelt het NEN overigens een aantal aanpassingen voor op NEN 5744:2011. Deze voorgestelde aanpassingen zijn al meegenomen in het ontwerp-protocol 2002. U kunt uw commentaar op de aanpassingen op NEN 5744:2011 richten aan het NEN, in het kader van de door hen georganiseerde commentaarronde. Zie hiervoor de website van het NEN.