Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Nominaties SIKBeker 2012 bekend

Tijdens het SIKB-congres op 27 september 2012 in Zeist wordt opnieuw de SIKBeker uitgereikt.

Tijdens het SIKB-congres op 27 september 2012 in Zeist wordt opnieuw de SIKBeker uitgereikt.
De SIKBeker zal dit jaar worden uitgereikt aan de collega die bij het uitvoeren van werkzaamheden op de meest originele en doeltreffende wijze een koppeling heeft gelegd tussen de belangen van de ondergrond (bodem, water en/of archeologie) en die van de omgeving. De jury van de SIKBeker heeft dat verwoord in de titel: meest aansprekende gebiedsregisseur binnen bodembeheer & bodembescherming en archeologie.
Eind juni 2012 heeft SIKB via gerichte aanschrijving, alsmede publicatie via de website van SIKB, iedereen uitgenodigd om een persoon of een team voor te dragen waarvan men het idee had dat die het meest in aanmerking zou komen voor de SIKBeker. Begin september 2012 zijn de voordrachten beoordeeld door de jury, en zijn aansluitend de volgende voorgedragen personen of teams genomineerd:
1. Projectteam Baggeren Ringvaart Haarlemmermeerpolder/vooroeverbescherming Oosteinderpoel,
Provincie Noord-Holland
Vertegenwoordigers: Dineke Mulderij en Tom Meijerink
2. Claude Roovers, Tauw
3. Projectteam Integrale Structuurvisie Ondergrond, Provincie Drenthe
Vertegenwoordigers: Debbie Wimmers en Arjan van Harten
De genomineerden zijn op dinsdag 18 september 2012 bezocht voor een presentatie en gedachtewisseling met de jury. Uit de 3 genomineerden zal de jury nu een winnaar kiezen. De winnaar ontvangt de SIKBeker tijdens het SIKB-congres op 27 september a.s. uit handen van de voorzitter van de jury, de heer Ruud Cino.