Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Nieuwe versie BRL en protocol Mechanisch boren

Regeling bodemkwaliteit verwijst nu ook naar versie 2.0 van BRL SIKB 2100 en protocol 2101. Direct naar beide documenten.
Versie 1.0 nog te gebruiken tot 1 januari 2013.

Voor de erkenning voor mechanisch boren is een certificaat voor BRL SIKB 2100 en protocol 2101 verplicht. Terwijl werd gewerkt aan versie 2.0 vormde versie 1.0 van beide documenten de enige basis voor dit certificaat. Najaar 2011 is versie 2.0 van zowel BRL SIKB 2100 als protocol 2101 vastgesteld. Direct naar beide documenten. Sinds 1 januari 2012 verwijst de Regeling bodemkwaliteit (in bijlage C) ook naar die nieuwe versie. Dat betekent dat certificatie nu ook mogelijk is op basis van versie 2.0. Overigens is tot 1 januari 2013 is boren volgens versie 1.0 ook nog toegestaan.
Evenals versie 1.0 valt ook 2.0 niet onder accreditatie. Natuurlijk blijven we streven naar een schema onder accreditatie, dus blijven we daaraan werken.