Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Nieuwe interpretaties Mechanisch boren

Nieuwe interpretatie stemt eisen aan afdichting beter af op de praktijk. In de meeste situaties is minder tot veel minder afdichtingsmateriaal nodig. Naar het Interpretatiedocument (bij v. 2.0).
Er zijn tevens een aantal kleinere foutjes rechtgezet.

Voor de erkenning voor mechanisch boren is een certificaat voor BRL SIKB 2100 en protocol 2101 verplicht. Uit de eerste ervaringen met deze documenten is gebleken dat de eisen aan afdichting van scheidende lagen niet goed aansloten op de praktijk. Daardoor werd in veel situaties het gebruik van meer (tot veel meer) afdichtingsmateriaal vereist dan nodig was voor een betrouwbare afdichting. interpretatie 4 in het op 21-06-2012 vastgestelde Interpretatiedocument neemt dit knelpunt weg. De overige interpretaties zetten een aantal kleinere foutjes in versie 2.0 van BRL en protocol recht.
In het najaar 2011 is versie 2.0 van zowel BRL SIKB 2100 als protocol 2101 vastgesteld. Sinds 1 januari 2012 verwijst de Regeling bodemkwaliteit (in bijlage C) ook naar die nieuwe versie. Dat betekent dat certificatie nu ook mogelijk is op basis van versie 2.0. Overigens is tot 1 januari 2013 boren volgens versie 1.0 ook nog toegestaan.Naar de pagina met de documenten over Mechanisch boren
Evenals versie 1.0 valt ook 2.0 niet onder accreditatie. Natuurlijk blijven we streven naar een schema onder accreditatie, dus daar blijven we aan werken.