Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Mooi meegenomen, goed gelicht!

De SIKB handreiking Conserveren is gereed. In deze handreiking leest u over het belang van kwetsbare archeologische materialen en over de manier waarop ze beter kunnen worden behandeld vanaf het moment van aantreffen.

Ze is in de eerste plaats bedoeld voor opdrachtgevers van archeologisch onderzoek, maar is ook bruikbaar voor archeologen en anderen die met zulk onderzoek te maken hebben.
Archeologische vondsten vormen de basis van onze kennis van het vroegste verleden. Ze zijn honderden, duizenden of zelfs tienduizenden jaren begraven geweest in de bodem. Sommige voorwerpen zijn gemaakt van materialen die uitstekend bewaard zijn gebleven, veel andere zijn in de loop der tijd gedeeltelijk verteerd, verroest of bijna helemaal vergaan. In deze handreiking leest u over het belang van deze archeologische materialen en over de manier waarop ze beter kunnen worden behandeld. Ze is in de eerste plaats bedoeld voor opdrachtgevers van archeologisch onderzoek, maar is ook bruikbaar voor archeologen en andere betrokkenen die met zulk onderzoek te maken hebben. U krijgt informatie over de manier waarop u het behandelen van kwetsbaar vondstmateriaal goed kunt (laten) regelen in het Programma van Eisen (PvE) en in het contract met de opdrachtnemer. De handreiking is ruim voorzien van aansprekende voorbeelden uit de praktijk, de praktische tips en een checklist zijn een snelle en handige manier om na te gaan of `uw' PvE en contract voldoen aan de minimumeisen in de KNA. Link naar de bestelpagina