Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

KNA Leidraden boor- en proefsleuvenonderzoek gewijzigd

De herziening van de KNA leidraad IVO Karterend Booronderzoek versie 1.0 en de KNA leidraad Proefsleuvenonderzoek versie 1.01 heeft betrekking op het opsporen van Steentijdvindplaatsen.

U kunt tot 6 september 2012 reageren op deze wijzigingen

De herziening van de KNA leidraad IVO Karterend Booronderzoek versie 1.0 en de KNA leidraad Proefsleuvenonderzoek versie 1.01 heeft betrekking op het opsporen van Steentijdvindplaatsen. De aanleiding van de herziening vormen de resultaten van het onderzoek naar de prospectiekenmerken van Steentijdvindplaatsen in Nederland en Vlaanderen waarvan verslag is gedaan in het RAM-rapport 197: Optimale strategieŽn voor het opsporen van Steentijdvindplaatsen met behulp van booronderzoek. Een statistisch perspectief (Verhagen e.a. 2011). In december 2011 zijn de uitkomsten van dit onderzoek onderschreven door het CCvD Archeologie en is tevens besloten tot het actualiseren van de KNA leidraden boor- en proefsleuvenonderzoek.
Klik hier voor de link naar de pagina met de KNA Leidraden, de toelichting op de wijzigingen, het reactieformulier en RAM rapportage 197.