Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

In memoriam Hans Klepper

Voorzitter van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie.
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Vandaag bereikte ons het verdrietige bericht dat Hans Klepper op dinsdag 12 juni j.l is overleden.

Vandaag bereikte ons het verdrietige bericht dat Hans Klepper op dinsdag 12 juni j.l is overleden. We verliezen in Hans een zeer aimabele collega en iemand die zijn rol als voorzitter van het Centraal College van Deskundigen Archeologie met hart en ziel vervulde. Hij was een bruggenbouwer en ambassadeur voor de archeologie en voor het werk van het college. Gepassioneerd amateurarcheoloog. Hans heeft zeer actief bijgedragen aan het leggen van verbindingen tussen de archeologie en de watersector. Mensen persoonlijk benaderen was daarbij zijn handelsmerk. Wij vinden het bijzonder jammer dat we niet meer kunnen voortbouwen op zijn enthousiasme. Hans wordt op 18 juni 2012 begraven in zijn woonplaats Ouddorp.
Arie Deelen, voorzitter bestuur SIKB
Walter de Koning, programmadirecteur SIKB
Esther Wieringa, secretaris Centraal College van Deskundigen Archeologie