Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Handreiking Archeologie voor waterbeheerders geactualiseerd

De Handreiking Archeologie, Cultuurhistorie en aardkundige waarden is geactualiseerd.

De online handreiking is weer geheel up to date met de huidige wet- en regelgeving. De handreiking is toegespitst op de praktijk van de waterbeheerder en verbindt deze met de archeologie, cultuurhistorie en aardkundige waarden. Deze handreiking heeft als doel de waterbeheerder duidelijkheid te geven over haar rollen en verantwoordelijkheden. De Handreiking is met name ingreep gestuurd. De waterbeheerder wordt stapsgewijs door het proces van de archeologische mogelijkheden en verplichtingen geleid. Bovengrondse cultuurhistorie en aardkundige waarden en de omgang met archeologie van uitvoeren tot beleid worden vooral thematisch belicht.
De handreiking is digitaal en kunt u inzien via de SIKB homepage of door hier te klikken Handreiking