Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Gemeentelijke taken bodemenergie

Op 1 januari 2013 treedt de AMvB Bodemenergie in werking en worden gemeenten bevoegd gezag worden voor gesloten bodemenergiesystemen. De criteria voor het beoordelen van vergunningaanvragen en meldingen zijn op een rijtje gezet en van een praktische toelichting voorzien. U kunt reageren op de ontwerp-BUM en ontwerp-HUM bodemenergie voor gemeentelijke taken tot 25 mei 2012
.

Op 1 januari 2013 treedt de AMvB Bodemenergie in werking en worden gemeenten bevoegd gezag worden voor gesloten bodemenergiesystemen. De criteria voor het beoordelen van vergunningaanvragen en meldingen zijn op een rijtje gezet en van een praktische toelichting voorzien. U kunt reageren op de ontwerp-BUM en ontwerp-HUM bodemenergie voor gemeentelijke taken tot 25 mei 2012.
Om de toepassing van bodemenergiesystemen te stimuleren hebben diverse overheden en marktpartijen het Samenwerkingsprogramma WKO vastgesteld (zie www.allesoverWKO.nl). Onderdeel hiervan is het spoor “kwaliteitsborging”. In dat kader worden ontwikkeld:

De ontwerp-BUM BE en ontwerp-HUM BE voor de gemeentelijke taken zijn nu gereed. Zij zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met gemeenten, milieudiensten, marktpartijen, Bodem+ en het ministerie van I&M.
Voor de provinciale taken bij bodemenergie is eerder al een BUM BE (deel 1) en een HUM BE (deel 1) ontwikkeld. Zie voor meer informatie over de BUM /pagina.aspx?id=10437 . Voor meer informatie over de HUM zie /pagina.aspx?id=10435
Doel en status Bodemenergie is voor gemeenten een nieuw werkveld. Doel van de BUM en HUM is het bevorderen van een eenduidige werkwijze. Dit door het bieden van overzicht (kennisdocument) en door het waar gewenst geven van advies voor het hanteren van de eigen beleidsruimte. De BUM BE en HUM BE zijn richtlijnen (werkdocumenten) voor de taakuitvoering.
Reageren
U kunt tot 25 mei 2012 reageren op de ontwerp-BUM BE en ontwerp-HUM BE. Uw commentaar kunt u sturen aan SIKB, bij voorkeur per e-mail naar info@sikb.nl; of per post t.a.v. de secretaris van het CCvD Bodembeheer; Postbus 420; 2800 AK Gouda.
SIKB verzoekt u om voor uw reactie gebruik te maken van het format voor uw reactie op de ontwerp-BUM gemeentelijke taken en het format voor uw reactie op de ontwerp-HUM gemeentelijke taken , ook te vinden bij de ontwerpdocumenten. Als u dit doet is de verwerking van uw reactie voor ons een stuk eenvoudiger, waardoor we besparen op de beheerkosten. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!