Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Flora- en faunawet biedt ruimte voor baggerwerk op 24 mei 2012

In januari organiseerde Baggernet in samenwerking met de Vereniging van Waterbouwers een thema-ochtend over de belemmeringen van de Flora- en faunawet voor het verrichten van baggerwerkzaamheden. Dat er ook oplossingen zijn willen wij op de 24 mei laten zien.

In januari organiseerde Baggernet in samenwerking met de Vereniging van Waterbouwers een thema-ochtend over de belemmeringen van de Flora- en faunawet voor het verrichten van baggerwerkzaamheden. Dat er ook oplossingen zijn willen wij op de 24 mei laten zien. Op die dag organiseert Baggernet wederom een bijeenkomst over de Flora- en faunawet, nu in samenwerking met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Na een terugblik op de thema-ochtend van 19 januari, komt de gedragscode aan bod die gemeenten bij baggerwerken hanteren. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten met andere gedragscodes Flora- en faunawet? Vervolgens laat een tweetal adviesbureaus zien hoe je de ruimte die de wet en de gedragscodes bieden goed kunt benutten door middel van maatwerk. Na een kort zaalprogramma, gaan we per bus op excursie naar een baggerwerk nabij Schoonhoven. We bezoeken een doorgangsdepot, een weilanddepot en het baggerwerk. Daar laten we zien waarom maatwerk in het kader van het werken volgens de Flora- en faunawet zo belangrijk is. Klik hier voor het programma.
Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst dan kunt u zich tot 15 mei aanmelden bij het secretariaat van Baggernet: marjan.euser@deltares.nl.
Baggernet is een netwerk gericht op kennisuitwisseling over de omgang met verontreinigde waterbodems en baggerspecie. Baggernet wordt gefinancierd door Agentschap NL/Bodem+, Rijkswaterstaat en SIKB. www.baggernet.info