Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

BUM tijdelijke bemalingen vastgesteld

De “Besluitvorming uitvoeringsmethode Tijdelijke bemalingen (onttrekken en lozen) voor waterschappen”, kortweg BUM TM, is 21 juni 2012 vastgesteld door het CCvD Bodembeheer van SIKB.

Met ingang van 21 juni 2012 kan de BUM TB, de nieuwe waterschapsrichtlijn voor tijdelijke grondwaterbemalingen worden gebruikt. Dat is goed nieuws, want waterschappen hebben hiermee een overzichtelijke en eenduidige procedure in handen voor de beoordeling van vergunningaanvragen en meldingen in het kader van tijdelijke grondwaterbemalingen (ook wel bronbemalingen genoemd). De BUM TB heeft daarmee een duidelijke relatie met de BRL 12000, het certificeringsschema voor marktpartijen die werken met bronbemalingen.
Tijdens het SIKB-congres op 27 september 2012 wordt een toelichting gegeven op onder meer de BUM TB. Klik hier voor meer informatie.Klik hier om de BUM TB in te zien of te downloaden. Klik hier voor een toelichting op BUM TB en BRL SIKB 12000.