Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

BUM Tijdelijke bemalingen

Waterschappen en andere betrokken partijen hebben gewerkt aan een richtlijn voor beschikken bij tijdelijke grondwaterbemalingen door waterschappen.

Waterschappen en andere betrokken partijen hebben gewerkt aan een richtlijn voor beschikken bij tijdelijke grondwaterbemalingen door waterschappen. Dit heeft geresulteerd in de “Besluitvormingsuitvoeringsmethode Tijdelijke bemalingen (onttrekken en lozen) voor waterschappen”, kortweg “BUM Tijdelijke bemalingen”. SIKB heeft het ontwerp van de BUM Tijdelijke bemalingen inmiddels vastgesteld. U kunt op het ontwerpdocument reageren tot 10 maart 2012. SIKB betrekt de ingekomen reacties bij de vaststelling van de definitieve versie.
Het doel van de BUM Tijdelijke bemalingen is de eenduidigheid en uniformiteit van beoordelen en beschikken door waterschappen, in het kader van tijdelijke grondwaterbemalingen, te bevorderen. Daarmee sluit de BUM Tijdelijke bemalingen aan op de BRL SIKB 12000 “Tijdelijke grondwaterbemalingen” en bijbehorende protocollen. De BRL SIKB 12000 is een certificatieschema voor uitvoerende partijen. De BUM Tijdelijke bemalingen en BRL SIKB 12000 tezamen hebben als doel het verkleinen van de kans op schade bij een tijdelijke grondwaterbemaling als gevolg van een onjuist of onvolledig bemalingsadvies, technisch bemalingsplan, een onjuiste of onvolledige uitvoering van de bemaling of een onjuiste aansturing van de bemaling.
Klik hier voor het ontwerpdocument van de BUM Tijdelijke bemalingen.